Tag: พัฒนาตนเอง

หนังสือ คู่มือ สำหรับ คนที่กำลังจะเปลียนงาน หรือ เปลี่ยนอาชีพ

หนังสือ คู่มือ สำหรับคนที่เปลียนงานบ่อย

คุณมีแผนจะเปลียนงานใหม่ หรือกำลังเบื่องาน ที่ทำอยู่และ กำลังมองหางานใหม่ที่เหมาะสมกับตัวเอง ถ้าใช่ อ่านหนังสือ 5 เล่มนี้ก่อน ที่จะตัดสินใจ เปลียนงาน หรือ เปลียนอาชีพ

Read More