Tag: ฺbook list

5 หนังสือ ที่ช่วยคุณบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น

Time Management books

Reading List วันนี้ ขอแนะนำ หนังสือ 5 เล่ม ที่ช่วยคุณบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น 5 books Effective Time Management

ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณ ต้อง รู้จักการ บริหารจัดการเวลาให้ได้ดี Time management เป็นทักษะ สำคัญสำหรับ ทุกสาขาอาชีพ ที่จะเป็นตัววัดประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของคน คนนั้น ว่าจะสามารถแสดงผลลัพท์ ที่ดี ในช่วงเวลาที่จำกัดได้มากเพียงใด

Read More